Режим работы:

Прием заказов: c 8:00 до 17:00

(067) 249-75-25; (04595) 6-41-01
E-mail: sale@bkbm.ua Skype: sale.bkbm
Телефоны: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22
Продукция

Сообщения о возникновении особой информации

2015 год

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05408059

Місцезнаходження емітента: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, Запорізька, 16

Міжміський код, телефон та факс емітента: 04595 6-23-86

bkbm@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: bkbm.ua

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту товариства, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, рішення Наглядової ради (Протокол № 2/15 від 23.02.2015р.) та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 18 від 27.04.2015 року), відбулися зміни складу посадових осіб емітента, а саме: ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛИВОМ ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ З 27.04.2015 року:

Голови Правління Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Перебував на посаді голови правління Товариства з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Володіє 35,4554% акцій Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Правління – Бабій Людмили Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не давала. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Правління Голіяд (Явтушенко) Олександри Олександрівни. Згоди на розкриття паспортних даних не давала. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голови Наглядової ради - Лимаря  Андрія Федоровича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року, акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Наглядової  ради  – Коблицького Павла Анатолійовича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Наглядової ради  – Тимошенка Сергія Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних не давав. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голови Ревізійної комісії  – Бистрої Світлани В’ячеславівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Ревізійної комісії  – Савенок (Калита) Інни Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Ревізійної комісії  – Протопопової Наталії Володимирівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 25.04.2014 року по 27.04.2015 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

ОБРАНО 27 КВІТНЯ 2015 РОКУ З ПОЧАТКОМ ПОВНОВАЖЕНЬ З 28.04.2015 РОКУ ВКЛЮЧНО, ТЕРМІНОМ ДО НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Шалімова Ігоря Володимировича обрано (переобрано) на посаду Голови Правління Товариства, з 28.04.2015 року.  Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – директор ПрАТ «БКБМ», володіє 35,4554% акцій Товариства. Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Бабій Людмилу Миколаївну обрано (переобрано) на посаду  члена Правління з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – начальник відділу продажу ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голіяд Олександру Олександрівну обрано (переобрано) на посаду  члена Правління з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – старший менеджер з продажу готової продукції ПрАТ «БКБМ». . Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 Лимара Андрія Федоровича, обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради  з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – головний інженер ПрАТ «БКБМ». . Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Коблицького Павла Анатолійовича, обрано (переобрано) Членом Наглядової ради  з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – механік з ремонту транспорту та механізмів. . Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 

Тимошенко Сергія Петровича, обрано (переобрано) Членом Наглядової ради  з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – начальник будівельної дільниці ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Бистру Світлану В’ячеславівну обрано (переобрано) на посаду Голови Ревізійної комісії  з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – головний бухгалтер ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», головний бухгалтер ТОВ «ЕНЕРГІЯ – ПЛЮС ЛТД», головний бухгалтер ПрАТ «БКБМ». . Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Ткачук Надію Станіславівну обрано Членом Ревізійної комісії з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – головний спеціаліст обліку ЗАТ ХК «БЛІЦ-ІНФОРМ», бухгалтер по заробітній платі – касир ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Протопопову Наталію Володимирівну, обрано (переобрано) Членом Ревізійної комісії з 28.04.2015 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – економіст ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт»,  економіст ПрАТ «БКБМ». . Термін призначення – до наступних Загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                                                                                          І. В.Шалімов

 

      

2016 год

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05408059

Місцезнаходження емітента: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, Запорізька, 16

Міжміський код, телефон та факс емітента: 04595 6-23-86

bkbm@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://bkbm.ua/akcioneram

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту товариства, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, рішення Наглядової ради (Протокол № 1/16 від 11.03.2016р.) та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 19 від 26.04.2016 року), відбулися зміни складу посадових осіб емітента, а саме: ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СПЛИВОМ ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ З 26.04.2016 року:

Голови Правління Товариства – Шалімова Ігоря Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Перебував на посаді голови правління Товариства з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Володіє 35,4554% акцій Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Правління – Бабій Людмили Миколаївни. Згоди на розкриття паспортних даних не давала. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Правління Голіяд Олександри Олександрівни. Згоди на розкриття паспортних даних не давала. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голови Наглядової ради - Лимаря  Андрія Федоровича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року, акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Наглядової  ради  – Коблицького Павла Анатолійовича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Наглядової ради  – Тимошенка Сергія Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних не давав. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голови Ревізійної комісії  – Бистрої Світлани В’ячеславівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Ревізійної комісії  – Ткачук Надії Станіславівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 28.04.2015 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Члена Ревізійної комісії  – Протопопової Наталії Володимирівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 25.04.2014 року по 26.04.2016 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

ОБРАНО 26 КВІТНЯ 2016 РОКУ З ПОЧАТКОМ ПОВНОВАЖЕНЬ З 27.04.2016 РОКУ ВКЛЮЧНО, ТЕРМІНОМ НА 3 (ТРИ) РОКИ:

Шалімова Ігоря Володимировича обрано (переобрано) на посаду Голови Правління Товариства, з 27.04.2016 року.  Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – директор ПрАТ «БКБМ», володіє 35,4554% акцій Товариства. Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Бабій Людмилу Миколаївну обрано (переобрано) на посаду  члена Правління з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – начальник відділу продажу ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Голіяд Олександру Олександрівну обрано (переобрано) на посаду  члена Правління з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – старший менеджер з продажу готової продукції ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 Лимаря Андрія Федоровича, обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради  з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – головний інженер ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Тимошенко Сергія Петровича, обрано (переобрано) Членом Наглядової ради  з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – начальник будівельної дільниці ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Нижниченка Олександра Сергійовича, обрано Членом Наглядової ради  з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – юрисконсульт ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Бистру Світлану В’ячеславівну обрано (переобрано) на посаду Члена (голови) Ревізійної комісії  з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – головний бухгалтер ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», головний бухгалтер ТОВ «ЕНЕРГІЯ – ПЛЮС ЛТД», головний бухгалтер ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Куценко Олену Юріївну обрано Членом Ревізійної комісії з 27.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – провідний бухгалтер Інституту фізики НАН України, бухгалтер по заробітній платі – касир ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Протопопову Наталію Володимирівну, обрано (переобрано) Членом Ревізійної комісії з 27.04.2016  року. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – економіст ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт»,  економіст ПрАТ «БКБМ». Термін призначення – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                                                                                          І. В.Шалімов

 

Бориспольский комбинат строительных материалов

КОНТАКТЫ:

 • Адрес:
  УкраинаКиевская обл., г.Борисполь,
  08300. ул. Запорожская 16.
 • E-mail:   
  sale@bkbm.ua
 • Телефон:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (044) 209-55-41, 
  +38 (067) 249-75-25, +38 (067) 622-32-22,  
  +38 (093) 143-71-71
 • Факс:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (04595) 6-23-86
 • Skype:
  sale.bkbm