Режим работы:

Прием заказов: c 8:00 до 17:00

(067) 249-75-25; (067) 622-32-22
E-mail: sale@bkbm.ua Skype: sale.bkbm
Телефоны: (067) 249-75-25; (067) 622-32-22
Продукция

Сообщения о проведении собраний акционеров

2018 г.

04.12.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів"

Приватне акціонерне товариство "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05408059, адреса місцезнаходження 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, б.16) повідомляє про проведення в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – збори), які відбудуться 20 грудня 2018 року, початок об 14-00 годині за адресою:  Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 13-00 до 13-50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 14 грудня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості двох осіб:

– Голова лічильної комісії Бибик Віра Михайлівна;

– Секретар лічильної комісії Кондратюк Вікторія Юріївна.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Шалімова Ігоря Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем зборів – Колесник Юлію Іванівну.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства:

При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах.

При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1. Надати попередню згоду на вчинення (укладання та підписання) значних правочинів (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»  перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель «PROZORRO публічні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 183 749 644,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

4.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) (протягом одного року з дня прийняття цього рішення) у разі одержання ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» перемоги за результатами тендеру у закупівлі за предметом: Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, з реконструкцією незавершеної будівництвом будівлі амбулаторії під навчально-виробничий корпус школи (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45210000-2 - Будівництво будівель), опублікований на веб порталі державних закупівель «PROZORRO публічні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) з очікуваною вартістю закупівлі 183 749 644,60 грн. з ПДВ, та всіх інших документів, що стосуються процедури закупівлі за даним предметом.

4.3. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятись Товариством у період з 20.12.2018 року по 20.12.2019 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об’єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об’єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна -  сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини  доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок),

але не обмежуючись даними видами правочинів.

4.4. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів) що зазначені в пункті 4.3. цього рішення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 19.12.2018 р. у робочі дні в час з 08-00 по 17-00 за адресою 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів», кімната №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/. Телефон для довідок (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Оскільки повідомлення про скликання  позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,  порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 29.10.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 41359 штук, кількість голосуючих акцій становить 40865 штук.

 

 

01.03.2018

 

Додаток до Протоколу №1 засідання Наглядової ради ПрАТ "БКБМ" від 01.03.2018 року

 

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства 

«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

(код ЄДРПОУ – 05408059)

(м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

 

27 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин

за адресою:

08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля), кімната №1

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50

за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – 23.04.2018 року.

 

Проект порядку денного:

 

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Проект рішення «Обрати головою лічильної комісії Бибик Віру Михайлівну, обрати секретарем лічильної комісії Махлай Катерину Віталіївну».

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення «Обрати головою річних Загальних зборів Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем – Гамзу Тетяну Олексіївну».

3. Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення «Затвердити Звіт  Голови  правління  про результати діяльності  Товариства за 2017 рік».                               

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: «Дивіденди з чистого та нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік не виплачувати. Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази Товариства».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

Проект рішення «Припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Голови правління Шалімова Ігоря Володимировича та членів правління Бабій Людмили Миколаївни, Голіяд Олександри Олександрівни». 

9. Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління.

Проект рішення «Затвердження умов договорів з головою та членами Правління та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Правління».

10. Про обрання Голови та членів правління Товариства.

Проект рішення «Обрати Правління в новому складі: Голова правління – Шалімов Ігор Володимирович, члени правління – Бабій Людмила Миколаївна, Гаврилюк Анатолій Миколайович».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Лимаря Андрія Федоровича, Тимошенка Сергія Петровича, Нижниченка Олександра Сергійовича».

12.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення  «Обрати Наглядову раду в новому складі: Терещенко Ольги Юріївни, Тимошенка Сергія Петровича, Гамзи Тетяни Олексіївни».

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення «Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі».

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Бистрої Світлани В’ячеславівни, Протопопової Наталії Володимирівни, Куценко Олени Юріївни».

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для  підписання договору з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення «Обрати Ревізійну комісію Товариства в новому складі: Бистра Світлана В’ячеславівна, Протопопова Наталія Володимирівна, Солов’ян Тетяна Вікторівна, та затвердити умови договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Голові правління Товариства підписати від імені Товариства договори на виконання обов’язків членів Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі».

16. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких угод.

Проект рішення: «Схвалити вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством до наступних Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

 

Найменування показника

Період

Звітний

(2017)

Попередній (2016)

Усього активів, тис. грн.

45193

30368

Основні засоби, тис. грн.

38918

22749

Запаси, тис. грн.

3811

8689

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

12299

5713

Грошові кошти та їхні еквіваленти, тис. грн.

113

97

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

4232

3747

Власний капітал, тис. грн.

5421

4936

Статутний капітал, тис. грн.

217

217

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

333

611

Поточні зобов’язання, тис. грн.

39380

24762

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

485

348

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41359

41359

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

130

111

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

11,73

8,41

 

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, адміністративна будівля ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів», кімната №1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Шалімов Ігор Володимирович.

Телефон для довідок: (04595) 6-23-86, (04595) 6-44-94.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://bkbm.ua/.

 

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

*Дату та час проведення річних Загальних зборів, проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів затверджено Протоколом №1 засідання Наглядової ради ПрАТ «БКБМ» від 01 березня 2018 року.

 

Наглядова Рада ПрАТ «БКБМ»

 

2017 г.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства  

«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

(код платника податків згідно з ЄДРПОУ – 05408059)

(м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

 

26 квітня 2017 року о 14 годині дня

за адресою:

08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16 (адміністративна будівля)

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 13:00 до 13:50

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – станом на 2400 20.04.2017 року

 

Проект порядку денного:

 

 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів Шалімова Ігоря Володимировича та секретарем – Нижниченка Олександра Сергійовича»;

 1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати головою лічильної комісії Бибик Віру Михайлівну, о

Бориспольский комбинат строительных материалов

КОНТАКТЫ:

 • Адрес:
  УкраинаКиевская обл., г.Борисполь,
  08300. ул. Запорожская 16.
 • E-mail:   
  sale@bkbm.ua
 • Телефон:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (044) 209-55-41, 
  +38 (067) 249-75-25, +38 (067) 622-32-22,  
  +38 (093) 143-71-71
 • Факс:
  +38 (04595) 6-41-01, +38 (04595) 6-23-86
 • Skype:
  sale.bkbm